Asp.Net Veritabanı Bağlantısı

  Hazırlayacağımız projeler için ilk olarak veritabanı kısmı hazırlanmalıdır.Bu, ileride projenizin gidişatı açısından önem taşımaktadır.Veritabanı hazırlanmadan projeye başlanırsa zaman kaybı yaşanır.İlk olarak Visual Studio içerisine veritabanı nasıl eklenir onu anlatayım

    Visual Studio İçerisine Veritabanı Ekleme

  Visual Studio da yeni bir web site veya bir project oluşturduğumuzda sol tarafta Server Explorer bulunmaktadır.Eğer yoksa View Menüsünden açabilirsiniz.Daha sonra Server Explorer üzerinde DataConnection‘a sağ tıklayarak Add Connection‘ geliyoruz

  Çıkan sayfada Server Name kısmına . koyuyoruz (kendi bilgisayarımızda çalışmak için)

  Select or enter a database name kısmına ise bir veritabanı adı giriyoruz veya SQLSERVER üzerinde hazır bulunan veritabanlarından birisini seçiyoruz ve OK butonuna basıyoruz. Böylece veritabanımız projemize eklenmiş oluyor.Yine Server Explorer üzerinde gelen veritabanımızda Tables‘a sağ tıklayıp Add New Table diyerek tablolar ekleyebilir , eklediğimiz tablolara sağ tıklayıp Show Table Data diyerek tablo içerisine veri girebiliriz

Şimdi ise aşağıdaki adımları takip edelim;

   Projemizde oluşturacağımız veritabanı için bir bağlantı gerekiyor.Bunun için birçok yol var.Fakat bunun en hızlı ve verimli olanını anlatacağım.Bu da, oluşturacağımız web.config dosyası içerisine bağlantı satırlarını yazmak ile oluyor

   İlk olarak projemizde eğer yoksa bir web.config dosyası oluşturalım.Web.config içerisinde <configuration> tagından sonra

<connectionStrings> ….   </connectionStrings>   tagları arasına aşağıdaki gibi kullanacağımız veritabanı bağlantı satırlarını ekleyelim ;

     <add name="Veritabani"  connectionString="  Data Source=.;   Initial Catalog=veritabaniAdi;
  User ID=kullaniciAdi;  Password=kullaniciSifresi"  providerName="System.Data.SqlClient"/>

 

  Öncelikle burada adı geçen bağlantı stringlerinin ne anlama geldiğini açıklayalım;

 • Veritabani : Herhangi bir isim verebilirsiniz.Projemizde, veritabanı bağlantılarımızı bu isimle çağıracağız
 • Data Source : Buraya veritabanımızın bulunduğu server yazılır.Eğer kendi bilgisayarımızda çalışıyorsak  . (nokta) koyulur.Herhangi bir bilgisayardaki veritabanını kullanacaksak buraya, o bilgisayarın ip adresi yazılır
 • Initial Catalog : Buraya veritabanımızın ismi yazılır
 • User ID : Bu kısma bağlantı izni olacak olan kullanıcı adı yazılır
 • PasswordBu kısma bağlantı izni olacak olan kullanıcının şifresi yazılır
 • Provider Name : Bu kısımda ise kullanacağımız veritabanının SQLSERVER olduğu belirtilir

  Web.config dosyasına bunları ekledikten sonra bu dosyamızın son hali aşağıdaki gibi olacaktır;
veritabanibaglantisi

 

   Şimdi ise projemiz içerisinde bu veritabanı bağlantımızı çağıracağız.Bunun için, hangi sayfada çağıracaksak o sayfa için using System.Data.SqlClient; kütüphanesini eklememiz gerekiyor.Bilmeyenler için bunun sayfanın en üstünde bulunduğunu hatırlatalım.Ekledikten sonra veritabanı bağlantısı yapacağımız yerlerde aşağıdaki sözdizimini kullanacağız;

SqlConnection baglanti= new SqlConnection

(System.Web.Configuration.WebConfigurationManager.ConnectionStrings[“Veritabani”].ConnectionString);

    Bu sözdiziminde baglanti adında bir baglantı nesnesi oluşturduk ve gereken bağlantı sözcüklerini yazdık.Şimdi ise bu kurduğumuz bağlantıyı açmaya geldi.Bunun için de ;

baglanti.Open();  yaparak veritabanımız ile bağlantımızı kuruyoruz

 

 

Şimdi bu anlattıklarımı örnekleyelim;

Visual studio üzerinde yeni bir Empty Web Site oluşturuyoruz.Yukarıda anlattığımız gibi de bir veritabanı oluşturup projemize ekliyoruz daha sonra Web.config dosyasını aşağıdaki gibi düzenliyoruz;

<?xml version="1.0"?>
<!--
 For more information on how to configure your ASP.NET application, please visit
 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=169433
 -->
<configuration>
 <connectionStrings>
 <add name="Veritabani" connectionString=" Data Source=.; Initial Catalog=deneme;
 Integrated Security=True;" providerName="System.Data.SqlClient"/>
 </connectionStrings>
 <system.web>
 <compilation debug="true" targetFramework="4.0"/>
 </system.web>
</configuration>

Daha sonra Solution Explorer üzerinde projemize sağ tıklayarak Add New İtem ‘ a tıklıyoruz.Buradan yeni bir webform oluşturuyoruz.Adı Default.aspx olarak kalsın.Default.aspx sayfasının yanıdaki küçük ok’a tıklıyoruz ve kod sayfasına geçiyoruz.Kod sayfasına ise aşağıdaki kodları yazalım;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data.SqlClient;
 public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
 SqlConnection baglanti = new SqlConnection
 (System.Web.Configuration.WebConfigurationManager.ConnectionStrings["Veritabani"].ConnectionString);
  SqlCommand komut = new SqlCommand();
  SqlDataReader dr;
  protected void goster(string tablo)
 {
  komut.CommandText = "select * from " + tablo;
  komut.Connection = baglanti;
  baglanti.Open();
  dr = komut.ExecuteReader();
  GridView1.DataSource = dr;
  GridView1.DataBind();
  baglanti.Close();
 }
 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 {
  goster("kisi");

 }
}

Şimdi yazdığımız bu kodları açıklayalım;

SqlConnection baglanti = new SqlConnection
(System.Web.Configuration.WebConfigurationManager.ConnectionStrings[“Veritabani”].ConnectionString);

SqlConnection tipinde baglanti adında bir nesne oluşturuyoruz.Bu nesne veritabanına bağlantıyı sağlar.En sağdaki parantezler içine ise  öğrendiğimiz bağlantı sözcüğümüzü yazıyoruz

SqlCommand komut = new SqlCommand(); 

SqlCommand tipinde komut adında bir nesne oluşturuldu.bu nesne üzerinden komutlarımızı çalıştıracağız

komut.CommandText = “select * from ” + tablo;
komut.Connection = baglanti;

komut nesnemizin commandtext özelliğine, veritabanımızdan bütün kayıtları getirecek sorgumuzu yazıyoruz

connection özelliğine ise kullanacağımız Connection nesnemizi yazıyoruz

SqlDataReader dr;

Veritabanından çektiğimiz kayıtları okumak için bir değişken oluşturuldu


dr = komut.ExecuteReader();

Burada komut nesnemiz çalıştırıldı.veritabanımızdan gelen bütün kayıtlar dr değişkenine atandı

GridView1.DataSource = dr;
GridView1.DataBind();

Bu satırlarda ise Default.aspx sayfamıza eklediğimiz grid için bir kaynak belirtildi (dr) . Ve Grid, DataBind ile bağlandı

 

goster(“kisi”);

Sayfamızın Load olayına yazdığımız bu fonksiyon, doğrudan bağlantıyı sağlar

 

Benzer Yazılar

Yorumlar

Yorum Yazın

Su elementleri kullanabilirsiniz : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Arama
RSS
Beni yukari isinla